Politica de confidentialitate

  1. INTRODUCERE SCALARIST S.R.L., CUI 43814088, J40/3519/26.02.2021, cu Contul: RO17BTRLRONCRT0595293201 deschis la Banca Transilvania, și Adresa: Bucuresti, sector 1, Strada Episcopiei, nr 6, parter, camera 1
  1. facilitează achiziţionarea de servicii cu ajutorul reţelei electronice (Internet) – de la adresa: www.ruxandrababici.com. Administratorul datelor personale ale clienților Magazinului este societatea SCALARIST S.R.L.

2. Prezentul Regulament se adresează tuturor utilizatorilor Magazinului și stabilește principiile de efectuare a înregistrărilor și de utilizare a contului de Magazin, principiile de rezervare pe cale electronică a serviciilor disponibile în Magazin, de plasare de comenzi pe site-ul Magazinului precum și principiul încheierii contractelor de vânzare a serviciilor.

3. Poate accesa Regulamentul orice utilizator al Magazinului, în orice moment, „dând click” pe linkul „Termeni și Condiții” aflat pe pagina de web a magazinului și prin salvarea acestuia în format PDF pe suportul de informații dorit.

4. Informațiile despre serviciile din Magazin – printre altele, descrieri, prețuri – constituie o invitație la încheierea de contracte de vânzare în sensul legilor în vigoare, conform condițiilor din documentul Termeni și Condiții.

5. Serviciile din Magazin sunt prezentate în mod amănunțit. Pe pagina de web se află informații detaliate despre proprietăţile produselor, preţul acestora, specificatiilor, etc.

II. REGULILE DE UTILIZARE A MAGAZINULUI ȘI DE ÎNCHEIERE DE CONTRACTE DE VÂNZARE A MĂRFURILOR

1. SCALARIST S.R.L. facilitează încheierea de contracte de vânzare a serviciilor prin intermediul internetului.

2. Contractul de vânzare a serviciilor se încheie între utilizatorul Magazinului („CLIENT”), şi SCALARIST S.R.L.

4. Condiția începerii utilizării Magazinului este cunoașterea acestui Regulament și acceptarea sa.

5. Informațiile furnizate de Client în timpul plasării comenzii trebuie să fie reale, actuale și exacte. SCALARIST S.R.L. îşi rezervă dreptul de a refuza realizarea comenzii, în cazul în care datele furnizate nu sunt suficient de exacte şi fac imposibilă realizarea comenzii, mai exact, nu permit predarea corespunzatoare a produselor. Înainte de a refuza realizarea comenzii SCALARIST S.R.L. va încerca să îl contacteze pe Client pentru a stabili ce date sunt necesare pentru a face posibilă realizarea acesteia.

6. Magazinul ia toate măsurile tehnice şi administrative posibile şi impuse de anumite norme juridice, menite pentru a proteja datele personale ale Clienţilor şi mai ales de a preveni obţinerea şi modificarea de către persoane neautorizate a datelor personale furnizate în timpul înregistrării.

7. Clientul care a utilizat Magazinul are obligaţiile:

a) de a nu furniza şi transmite informaţii interzise prin lege;

b) de a utiliza Magazinul într-un mod care să nu perturbe funcţionarea acestuia;

c) de a nu difuza şi de a nu plasa în cadrul Magazinului informaţii comerciale incorecte;

d) de a utiliza Magazinul într-un mod care să nu creeze inconveniente pentru alţi clienţi şi pentru Administratorul Magazinului;

e) de a folosi informaţiile amplasate în paginile magazinului doar în scop personal.

III. ȊNCHEIEREA CONTRACTELOR DE VÂNZARE:

1. Magazinul facilitează plasarea comenzilor de servicii după cum urmează:

a) pe pagina web a Magazinului (on-line), urmând procedura de plasare a comenzilor,

b) telefonic, prin contact cu infolinia Magazinului la numărul de telefon afisat pe website in sectiunea Contact

c) prin e-mail, transmiţând comanda cu Mărfurile alese pe adresa:babiciruxandra@gmail.com

2. Magazinul primeşte comenzile plasate on-line pe parcursul întregii zile, în toate zilele săptămânii. Comenzile plasate prin telefon sau prin poştă electronică sunt primite în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 18.00. Comenzile plasate în zilele libere sau de sărbători vor fi prelucrate în decurs de două zile lucrătoare de la data plasării comenzii

3. Clientul poate plasa o comandă fără a fi nevoie de a-şi înregistra permanent datele personale în baza de date a Magazinului (aşa numitele cumpărături fără înregistrare).

4. Condiţia plasării comenzii o constituie completarea în formular a tuturor datelor cerute, necesare pentru generarea din sistem a facturii fiscale sau bonului fiscal.

5. Pentru a plasa o comandă se aleg serviciile, după care se trece la „COŞ” şi continuă procedura de plasare a comenzii selectându-se diferitele opţiuni.

6. Până la momentul confirmării selectării serviciilor cu tasta „Trimite comanda” Clientul are posibilitatea de a efectua modificări referitoare la serviciile din comandă, precum şi la datele pentru facturare. Confirmarea de către Client a comenzii prin tasta „Finalizează comanda” este echivalentă cu acceptarea obligaţiei de a face plata preţului serviciilor.

7. Confirmarea de către Client a comenzii conform pct. 6 de mai sus constituie oferta transmisă de Client către SCALARIST S.R.L., de a încheia contractul de vânzare, conform conţinutului comenzii şi prezentului Regulament.

8. În momentul plasării comenzii conform pct. 6 de mai sus, Clientul primeşte la adresa de e-mail indicată un mesaj referitor la comanda plasată: cantităţile de Mărfuri comandate, valoarea comenzii, tipul de livrare şi de plată ales, timpul de livrare a comenzii precum şi datele de contact ale Clientului, Magazinului, informaţii despre modul de depunere a reclamaţiei în privinţa Mărfurilor precum şi despre dreptul Clientului de a se retrage din contractul de vânzare. Procedura aceasta reprezintă şi o confirmare a primirii de către Magazin a ofertei de achiziţie din partea Clientului.

9. Magazinul transmite confirmarea acceptului sau refuzul de a accepta comanda Clientului, transmisă prin e-mail sau telefonic (Confirmarea realizării şi livrării comenzii) la adresa de e-mail indicată de acesta. După primirea confirmării de mai sus se ajunge la încheierea între Client şi SCALARIST S.R.L. a contractului de vânzare a serviciilor comandate de Client.

10. Contractul de vânzare se încheie în limba română sau engleza, având conţinutul prezentulului Regulament completat cu comanda plasată de Client.

11. Fără atingerea dreptului Clientului de a se retrage din contract, conform legislaţiei în vigoare, Clientul poate renunţa la comandă înainte de a primi de la Magazin confirmarea ofertei de achiziţie, adică înainte de a primi mailul care confirmă acceptarea comenzii spre realizare, despre care se vorbeste la pct. 9 de mai sus. În această privinţă Clientul trebuie să contacteze urgent legătura cu Magazinul – este posibil prin telefon, cu confirmare prin e-mail.

IV. PREȚURI ŞI METODE DE PLATĂ

1. Informaţia despre preţul de achiziţie al serviciului de pe pagina de web a magazinului este obligatorie din momentul primirii de către Client a unui e-mail de confirmare a acceptării comenzii plasate de acesta, pentru achiziţia serviciilor selectate, conform pct. II par. 9. Respectivul preţ nu mai suferă modificări, indiferent de modificările de preţ din Magazin care mai pot avea loc după confirmarea comenzii prin mail.

2. Preţurile produselor din magazine sunt date în lei şi conţin toate componentele preţului, inclusiv TVA, taxe vamale şi impozite.

3. Clientul va achita preţul serviciilor solicitate după cum doreşte:

a) prin transfer bancar

b) prin plată online folosind cardul

4. SCALARIST S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica preţul serviciilor, de a introduce servicii noi, de a desfăşura sau de a revoca acţiuni de promovare pe pagina de web a Magazinului, de a introduce pe aceasta modificări conforme cu prevederile legislației în vigoare, cu condiţia ca aceste modificări să nu încalce drepturile persoanelor care au încheiat contracte de vânzare a serviciilor oferite de Magazin înainte de efectuarea respectivelor modificări, sau a drepturilor persoanelor autorizate să utilizeze o anume promoţie, conform principiilor acesteia, pe perioada desfăşurării sale.

V. RECLAMAȚII REFERITOARE LA SERVICII

1. Produsele oferite prin magazine sunt proprietate intelectuala. SCALARIST S.R.L. respectă garanția legală pentru conformitatea produselor.

2. SCALARIST S.R.L. va lua măsuri pentru a asigura pe deplin funcţionarea corectă a Magazinului, în domeniile indicate de cunoştinţele tehnice actuale şi se obligă să înlăture într-un termen rezonabil toate neajunsurile semnalizate de către Clienţi.

4. Orice lucru cumpărat în Magazin poate fi obiectul unei reclamaţii, cu respectarea termenilor şi condiţiilor de reclamaţie stabiliţi prin lege, dacă prezintă defecte ce constituie neconformităţi cu contractul de vânzare încheiat.

5. Clientul are dreptul la următoarele pretenţii, conform legislației în vigoare: Să ceară să renunţe la Contract sau să ceară reducerea preţului Mărfii, dacă Vânzătorul nu înlocuieşte de urgenţă şi fără mari inconveniente pentru Cumpărător, marfa defectă sau nu înlătură defectul, ori

6. În cazul în care reclamaţia nu este admisă, Marfa va fi returnată împreună cu un raport referitor la nejustificarea reclamaţiei.

VI. INFORMATII REFERITOARE LA SERVICIILE PRESTATE ON-LINE

1. Magazinul prestează pentru Clienţi următoarele servicii, pe cale electronică:

a) Facilitarea încheierii on-line a contractelor de vânzare din Magazin, conform prezentului Regulament,

b) Facilitarea deschiderii de conturi ale Clienţilor în Magazin,

c) Transmiterea informaţiei comerciale comandate, referitoare la servicii.

2. Clientul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare a serviciilor conform normelor juridice aplicabile şi în baza principiilor stabilite de prezentul Regulament. În plus, Clientul are dreptul, în orice moment, de a cere încetarea de către Magazin a prestării serviciilor menţionate la pct 1spct b) şi c) de mai sus.

3. Condiţiile tehnice de prestare de către Magazin, pe cale electronică, a serviciilor, sunt următoarele:

a) acces la Internet;

b) folosirea unui browser care face posibiliă editarea unor documente hypertext

(Internet Explorer, Opera, FireFox< Chrome sau altele asemănătoare);

c) Deţinerea unui cont de poştă electronică.

4. Reclamaţii privitoare la serviciile prestate de Magazin pe cale electronică pot fi depuse transmiţându-le la adresa de e-mail babiciruxandra@gmail.com. Reclamaţia Clientului trebuie să conţină denumirea beneficiarului şi o scurtă descriere a procesului reclamat. Magazinul se va strădui ca reclamaţiile depuse să fie examinate în cel mai scurt timp cu putinţă, totuşi, nu mai târziu de 14 zile de la data primirii reclamaţiei de către Magazin. Despre modul în care a fost soluţionată reclamaţia Clientul va fi anunţat pe calea aleasă de Client, telefonic sau ca informaţie transmisă pe e-mail la adresa indicată de acesta.

SCALARIST S.R.L. aduce la cunoştinţă că în funcţie de setările browserului Clientului poate introduce în sistemul teleinformatic al Clientului fişiere cookies, ce nu sunt o componentă a conţinutului serviciilor prestate de către Magazin dar care ar putea permite identificarea ulterioară a Clientului ce intră pe pagina de web a Magazinului şi sunt utilizate de Magazin pentru a înlesni Clientului utilizarea Magazinului, ca şi pentru monitorizarea de către Magazin a navigărilor Clientului pe pagina de web. Clientul poate renunţa în orice moment la posibilitatea ca Magazinul să utilizeze cookies, prin anumite setări ale browserului său.

VII. ALTE PREVEDERI

1. Conținutul și design-ul ruxandrababici.ro, inclusiv look&feel-ul acestuia și bazele de date accesibile prin intermediul său, sunt proprietatea ruxandrababici.ro și sunt protejate prin legislația în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe. În cazul informațiilor și conținutului postat de terțe părți pe site-ul ruxandrababici.ro, dreptul de autor și responsabilitatea asupra acestora aparțin în totalitate celor care au publicat acea informație.

2. Puteți copia și printa conținutul ruxandrababici.ro doar pentru folosința dumneavoastră personală, în scopuri necomerciale.

3. Este interzisă orice utilizare a conținutului ruxandrababici.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email.

În condițiile în care considerați că un anumit conținut aflat pe site-ul ruxandrababici.ro încalcă drepturile dvs. de proprietate intelectuală, dreptul la viața privată, la publicitate sau alte drepturi personale, sunteți rugat să trimiteți un e-mail la babiciruxandra@gmail.com cu drepturile încălcate pentru a permite administratorilor ruxandrababici.ro să acționeze în conformitate cu dispozițiile legale.

4. Forța majoră ruxandrababici.ro, partenerii sau utilizatorii săi nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio întârziere sau eroare în executarea obligațiilor contractuale sau în conținutul furnizat pe site-ul nostru, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința ruxandrababici.ro. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare al echipamentului tehnic de la ruxandrababici.ro, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele ruxandrababici.ro, erorile de operare, greva etc.

VIII. INFORMAȚII REFERITOARE LA PRELUCRAREA DE CĂTRE SCALARIST S.R.L. A DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE UTILIZATORILOR MAGAZINULUI

1.     Informațiile indicate mai jos sunt, de asemenea, puse la dispoziția Utilizatorului în momentul colectării datelor sale cu caracter personal pe site-ul Magazinului.

2.     Operatorul datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor Magazinului este societatea SCALARIST S.R.L. cu răspundere limitată. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor Magazinului în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor din 27 aprilie 2016 („GDPR”).

3.     Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor Magazinului sunt prelucrate, printre altele în următoarele domenii:

(i) pentru a executa  contractele de vânzare a bunurilor de la Magazin încheiate cu Utilizatorul – temeiul pentru prelucrarea datelor va fi în acest caz contractul încheiat cu Operatorul prin aprobarea Regulamentului Magazinului;

(ii) pentru a menține un cont al Utilizatorului Magazinului – temeiul pentru prelucrarea datelor va fi în acest caz contractul încheiat cu Operatorul prin crearea unui cont și acceptarea Regulamentului Magazinului;

(ii) pentru a desfășura procedurile de reclamație – în acest caz, temeiul pentru prelucrare este obligația Operatorului care rezultă din dispoziția legii legată de garanția pentru defecțiunile articolului vândut;

(iii) în cazul în care Utilizatorul și-a dat acordul separat, la adresa de e-mail specificată a Utilizatorului sau la numărul său de telefon, pot fi transmise informații comerciale privind serviciile oferite spre vânzare în Magazin, inclusiv oferte promoționale – în acest caz, temeiul pentru prelucrarea datelor Utilizatorului este consimțământul acestuia, care nu este obligatoriu și poate fi retras în orice moment;

(iv) pentru a trimite mesaje de marketing personalizate Utilizatorului pe site-ul Magazinului, de exemplu, sub forma unei sugestii de a cumpăra servicii utilizând profilarea. Mesajele vor fi pregătite în baza analizei cumpărăturilor efectuate de Utilizator – temeiul pentru prelucrarea datelor Utilizatorului, în acest caz, va fi interesul legitim al Operatorului care se bazează pe comercializarea serviciilor oferite în magazin; (v) în scopuri de marketing – la adresa pentru corespondență furnizată de către Utilizator, Operatorul din când în când poate să trimită informații despre oferta Magazinului ruxandrababici.ro sau oferta partenerilor comerciali ai acestuia – temeiul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în acest sens va fi interesul legitim al Operatorului sau al partenerilor săi constând în comercializarea bunurilor indicate în ofertă; Utilizatorul poate, în orice moment, să se opună prelucrării datelor sale cu caracter personal în acest sens prin contactarea Magazinului,

(vi) în scopuri statistice pentru nevoile interne ale Operatorului – în acest caz, temeiul pentru prelucrare va fi interesul legitim al Operatorului care se bazează pe colectarea informațiilor care fac posibilă dezvoltarea activității și ajustarea serviciilor la nevoile Utilizatorilor Magazinului,

(vii) pentru a confirma executarea de către Operator a obligațiilor sale și pentru a înainta pretenții sau pentru a se apăra împotriva pretențiilor care pot fi înaintate Operatorului, pentru a preveni sau detecta frauda – temeiul pentru prelucrarea datelor Utilizatorului, în acest caz, va fi interesul legitim al Operatorului, care este protejarea drepturilor, confirmarea executării obligațiilor și obținerea remunerației datorate de la clienții Operatorului.

5.     La efectuarea cumpărăturilor în Magazin, Utilizatorul furnizează anumite date personale necesare pentru a executa contractul de vânzare. Refuzul de a furniza datele necesare executării comenzii are drept rezultat incapacitatea Magazinului de a executa contractul de vânzare. Nu este obligatoriu ca Utilizatorul să consimtă să primească informații comerciale la adresa de e-mail furnizată sau la numărul de telefon indicat pentru executarea contractului de vânzare a bunurilor încheiat. Dacă este exprimat consimțământul, acesta poate fi retras în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării înainte de retragere.

6.     Operatorul va pune datele cu caracter personal ale Utilizatorului la dispoziția entităților care colaborează cu noi în executarea contractului de vânzare a bunurilor achiziționate de Utilizator, inclusiv în primirea plății pentru bunurile achiziționate, precum și în livrarea de bunuri.

7.     Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator vor fi prelucrate în timpul necesar pentru a executa contractul de vânzare și cererile de reclamație, precum și pentru confirmarea executării obligațiilor Operatorului și înaintarea pretențiilor sau apărarea împotriva pretențiilor care pot fi înaintate Operatorului  – dar nu mai mult de 10 ani de la data furnizării către Operator de către Utilizator a datelor sale.

8.     Operatorul utilizează instrumente de securitate informatică și măsuri organizatorice care au ca scop minimizarea riscului scurgerii de date, al distrugerii, dezintegrării acestora, cum ar fi sistemul de firewall, sisteme de securitate antivirus și anti-spam, procedurile interne de acces, de prelucrare a datelor și de recuperare în caz de dezastru, precum și sistem de backup care rulează pe multe niveluri. Magazinul oferă un nivel foarte ridicat de securitate prin utilizarea Web application firewall (WAF) și sistem de securitate împotriva atacurilor DDoS, un nivel ridicat de criptare HTTPS / SSL, în conformitate cu cele mai bune practici acceptate, cooperează cu furnizori de hosting selectat cu atenție care posedă certificate în domeniul managementului calității ISO 9001 și îndeplinesc cerințele AQAP-2110, precum și certificatul de management al securității informațiilor conform standardului ISO / IEC 27001.

9.     Pe principiile stabilite în GDPR Utilizatorul are următoarele drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator în legătură cu operarea Magazinului: dreptul de acces la date, dreptul de a le actualiza, dreptul de a solicita transferul de date, ștergerea acestora, dreptul de a se opune prelucrării datelor și dreptul de a cere limitarea procesării acestora.

10.   Utilizatorul are dreptul să prezinte o plângere Președintelui Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în legătură cu prelucrarea datelor personale ale Utilizatorului de către Operator.

IX. PREVEDERI FINALE

1. Datele personale ale Clienţilor furnizate în timpul înregistrării în Magazin sunt prelucrate de către SCALARIST S.R.L. exclusiv în scopul realizării comenzilor; ele mai pot fi prelucrate şi în scopuri de marketing, dacă Clientul îşi exprimă acordul pentru acest lucru, într-o declaraţie separată. Clientul are dreptul de a completa, actualiza, corecta datele personale, de a retrage definitiv sau doar pentru o anume perioadă de timp permisiunea pentru prelucrarea lor sau de a cere ştergerea lor dacă sunt incomplete, neactuale, neadevărate sau au fost colectate prin încălcarea legii sau nu sunt neapărat necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate, precum şi dreptul de a se împotrivi în cazul prelucrării datelor personale în scopuri de marketing. Aceste informații sunt detaliate în Politica de Confidențialitate care este o completarea la prezentul Regulament.

2. Neacceptarea prevederilor prezentului Regulament face imposibilă achiziţionarea serviciiolor oferite de Magazin. Magazinul oferă Clientului posibilitatea de a lua la cunoştinţă prevederile Regulamentului, la plasarea comenzii. Clienţii care deţin cont în Magazin vor fi informaţi cu privire la modificarea Regulamentului prin e-mail. Clientul care nu acceptă modificările aduse la Regulament are dreptul de a-şi închide contul în orice moment.

Ultima modificiare: iulie 2021